Ohranjanje in uporaba kulturne dediščine za prihodnji razvoj lokalne skupnosti in turizma v Rogaški Slatini

Lokacija: Anin dvor, Rogaška Slatina
Termin: petek, 10. 11. 2023, 15.00–19.00
Oblika predstavitev: predavanja, okrogla miza z razpravo, razstava
Organizator: Turistično društvo Venus, Rogaška Slatina

Vstop: PROST. Ker pa je društvo na začetku svojega delovanja in operiramo z zelo omejenimi finančnimi in materialnimi sredstvi, bomo neskončno veseli, če nas podprete s prostovoljnim prispevkom. Priporočen prostovoljni prispevek je 10,00 €/ oseba. Lahko se pa odločite tudi za drug znesek. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo dobrosrčnost.

Svoj prispevek lahko vplačate tukaj.

Podpora: Občina Rogaška Slatina, Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Opis:

Rogaška Slatina se lahko pohvali z izjemno bogato snovno in nesnovno kulturno dediščino, vendar se ta v življenju lokalne skupnosti ali turističnih produktih destinacije ne pojavlja tako pogosto, kot bi si želeli. V želji po spremembah in dopolnitvi turistične in kulturne ponudbe v Rogaški Slatini smo se somišljeniki združili v Turistično društvo VENUS, ki je usmerjeno v osvetlitev omenjene tematike na inovativen in perspektiven način.

Tako kot rimska boginja Venera (VENUS) predstavlja lepoto in ljubezen, si tudi mi želimo z društvom tlakovati začetek lepega, dolgotrajnega in ljubečega odnosa do snovne in nesnovne kulturne dediščine Rogaške Slatine. Naša glavna naloga je aktivno delovanje na področju ozaveščanja o pomenu kulturne dediščine ter sodelovanje pri dejavnostih za njeno ohranjanje in vključevanje v turistično ponudbo našega prečudovitega kraja.

Do zdaj se je z različnimi vidiki dediščine in zgodovine Rogaške Slatine ukvarjalo veliko posameznikov, vendar rezultati teh prizadevanj še niso bili celovito predstavljeni.

S podporo Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina in Občine Rogaška Slatina smo v ta namen zasnovali strokovno konferenco, kjer želimo ponuditi celovit vpogled v ključne elemente snovne in nesnovne kulturne dediščine našega kraja. Med cilji konference je tudi zgoščena predstavitev najboljših praks umeščanja kulturne dediščine v turizem (turistične produkte) ter oblikovanje smernic in konkretnih predlogov novih, inovativnih projektov (v izvedbi različnih deležnikov civilne, javne, kot tudi zasebne sfere).

IZVEDBA: predavanja, okrogla miza, priložnostna razstava

Tematski sklopi:

⇒ voda in dediščina,
⇒ zgodovinski kontekst,
⇒ snovna kulturna dediščina,
⇒ nesnovna kulturna dediščina,
⇒ vpliv kulturne dediščine in njena umestitev v prostor/arhitekturo,
⇒ kulturna dediščina v turizmu, dobre prakse.

Gosti:

⇒ Predstavnik Direktorata za turizem z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS
⇒ Izr. prof. dr. Peter Mikša, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, vodja Središča za javno zgodovino
⇒ Izr.prof. dr. Vito Hazler, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
⇒ Dr. Katarina Šrimpf Vendramin, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
⇒ Dr. Borut Batagelj, Zgodovinski arhiv Celje, direktor
⇒ Mag. Aljaž Čoh
⇒ Mag. Nataša Koražija, Knjižnica Rogaška Slatina, direktorica
⇒ Robert in Karin Lavin, Zavod Anima Mundi
⇒ Ljudski umetnik Nani Poljanec, KUNSTHAUS
⇒ Erna Ferjanič

Okrogla miza: POGLED V PRIHODNOST – varovanje in aktivno vključevanje kulturne dediščine v turizem in življenje lokalnega prebivalstva.

Razstava: Snovna in nesnovna kulturna dediščina Rogaške Slatine, kulturna dediščina in turizem.

Moderatorka
Darja Tibaot Ciringer

Glasbeni gosti
Tjaša Drovenik Adamec, M. A., prof. orgel
Vokalna skupina Pegazove muze

Pogostitev
Lokalni kulinariki

Konferenco organizira:
Turistično društvo Venus
Nastja But, Lea Plevčak, mag. Vesna Zagoda Peperko, Marta Ivić, Robert Reich, Andreja Gros, Nadja Mirnik, Romana Škrablin idr.

Program konferenca Sij kulturnih biserov
Program konferenca Sij kulturnih biserov

Dogodek je brezplačen. Ker pa je društvo na začetku svojega delovanja in operiramo z zelo omejenimi finančnimi in materialnimi sredstvi, bomo neskončno veseli, če nas podprete s prostovoljnim prispevkom.

Priporočen prostovoljni prispevek je 10,00 €/ oseba. Lahko se pa odločite tudi za drug znesek.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo dobrosrčnost.

PRIJAVA NA DOGODEK

10 + 11 =

Sponzorji dogodka

Logo steklarna Rogaška
Logo steklarna Rogaška
Logo steklarna Rogaška
Logo steklarna Rogaška